FILI:s översättnings- och produktionsstöd 2016

Resultaten för vårens andra ansökningsomgång publicerades den 9 juni. Årets sista ansökningsomgång inleds den 1 oktober.

Under denna ansökningsomgång beviljades totalt 265 000 euro till 187 olika projekt. 67 % av de sökande fick stöd. Till dem som fått ett positivt stödbeslut skickas i enlighet med stadsunderstödslagens krav ett avtal för signering.

Utländska förlag fick mest översättningsstöd för litterär översättning till franska, danska och ungerska, men översättningsstöd beviljades till hela 28 olika språk!

Bland de tecknade serierna utgick mest stöd till Tommi Musturis ”Suurinpiirtein Samuel”, som ska ges ut i åtta länder med FILI:s stöd.

Från och med denna ansökningsomgång återgår FILI till retroaktiv utbetalning. Vi beviljar även fortsättningsvis medel från undervisnings- och kulturministeriet och följer därvid givetvis ministeriet nya anvisningar.

I praktiken innebär detta att stödet betalas till förlaget när den färdiga boken kommit FILI tillhanda. Ett motsvarande förfarande används av de flesta parter som beviljar översättningsstöd och användes även av FILI fram till 2013.

www.finlit.fi/fili/sv/stod/beviljade-stod/