Finnland. Cool. i rampljuset på bokmässan i Frankfurt

Bokmässan i Frankfurt, bokvärldens allra största evenemang, arrangeras den 9-13 oktober. Nästa år kommer Finland att vara temaland, under slagordet ”Finnland. Cool.”  Blickarna kommer att dras till oss redan under årets mässa. Vi ordnar vår första officiella presskonferens på Aleksis Kivi-dagen, den finska litteraturens dag, den 10 oktober. Där presenterar vi innehållet och strategierna i Finlands temaprojekt för utländska medier. Presskonferensen öppnas av kulturminister Paavo Arhinmäki.

På mässans avslutningsdag, söndagen den 13 oktober, arrangeras en s.k. vaktombytesceremoni i den brasilianska paviljongen där årets temaland Brasilien ger över sin temalandsstatus till Finland.

Vad är det för slags evenemang?

Frankfurtmässan är världens största evenemang inom bokbranschen, under fem dagar besöks den av ca 300 000 människor. Från onsdag till fredag riktar den sig till branschfolk, och på fredag kväll öppnar man för andra intresserade.

Temalandet för året tillför variation i mässarrangemangen – som i övrigt är desamma från år till år – med sitt individuella uttryckssätt, sin litteratur och sina olika tillvägagångssätt. Temalandet får en enorm uppmärksamhet i Tyskland, det drar till sig ungefär 60-70% av medieuppmärksamheten på mässan. Bokmässan i Frankfurt är också Tysklands största kulturbegivenhet.

Finland förbereder sig för eldprovet

Bokmässan i Frankfurt och Finska litteratursällskapet slöt avtal om Finland som temaland redan 2009. Till koordinator för denna hittills största kulturexport utsågs FILI, en expert- och exportorganisation för finländsk litteratur, som sorterar under SKS.  En stor arbetsgrupp tillsattes, där tre finansierande ministerier finns representerade (UKM, ANM, UM), liksom författarföreningarna, förlagen, översättarna, Finlandsinstitutet och ambassaden i Berlin och Goethe-institutet i Helsingfors.

Förberedelserna för temalandsåret började redan 2010 med att FILI bl a har ordnat särskild översättarskolning, bjudit in utländska förläggare och förläggarna har inlett en intensiv satsning på försäljning av översättningsrättigheter. Vanligtvis ges finländsk litteratur ut i Tyskland i en takt av 40-50 titlar om året, nu publiceras ungefär det dubbla under ett enda år.

Finland som temaland 2014

Mål för temalandsprojketet är att permanent lyfta försäljningen av översättningsrättigheterna för finländsk litteratur till en nya nivå. Den tyska bokmarknaden fungerar som en språngbräda till den övriga världen.

”Finnland. Cool. fokuserar på litteratur och läsning, ordens, utbildningens och det egna språkets betydelse. Vi vill som temaland föra ut litteraturen till människorna, till oväntade platser. Litteraturen tillhör alla, överallt. Det är innehållet i Finnland. Cool.,” säger Iris Schwanck, direktör för FILI och ledare för temalandsprojektet.

Också läromedel för världens bästa skola kommer att vara en väsentlig del av det vi vill berätta.

Totalbudjeten för temalandsprojektet 2010-2015 är ca 4 miljoner euro, en summa där ena hälften består av offentliga medel och den andra hälften privata, från t ex stiftelser och fonder.

För mer information kontakta

direktör Iris Schwanck, FILI, , 040 508 0331
informatör Silja Hakulinen, FILI, , 040 534 7526