Rekordmånga översättare av finländsk litteratur på Helsingfors Bokmässa

Denna veckan arrangerar FILI två stora utbildningar: ett översättarseminariet för facklitteratur och Översättarnas Fellowship-program, som ordnas för första gången. De samlar 52 översättare, som översättar finländsk litteratur till 20 olika språk, på Helsingfors bokmässa. Dessutom deltar ett flertal översättare bosatta i Helsingfors och övriga Finland på mässan.

På mässan ordnar FILI två paneldiskussioner, som lyfter fram översättningar och bokmässas temaland USA:

  • Torsdag 25.10 kl. 14.00–14.30, scen: Töölö. Ett eldigt samtal från solens kärna. Johanna Sinisalos bok Auringon ydin (Teos 2013) har översatts till många språk. Författaren samtalar med bokens översättare: Linda Dejdarová (Tjeckien), Maima Grīnberga (Lettland) och Lola Rogers (USA). Språk: finska.
  • Torsdag 25.10 kl. 15.30–16.00, scen: Töölö. Översättarna har ordet: hur går det för den finländska litteraturen i USA? Den finländska litteraturen har börjat göra insteg även på den amerikanska marknaden. Vilken litteratur anser översättarna går hem bland amerikanska läsare? Ett samtal mellan översättarna Lola Rogers, Christina Saarinen och Owen Witesman. Moderator: FILIs direktör Tiia Strandén modererar. Språk: finska.

Bokmässan i Helsingfors ordnas den  25–28.10.2018, bekanta dig med hela programmet på deras webbplatsen.