Center för litteraturexport FILI främjar litteraturens internationalisering, i år har 700 000 euro delats ut i stöd

Resultaten av FILI:s sista ansökningsomgång har publicerats.Totalt har drygt 700 000 euro delats ut i stöd under det gångna året.

Utländska förlag kan söka stöd från centret för litteraturexport FILI för bland annat översättning av finländsk litteratur. Särskilt många ansökningar har inkommit för översättningar till tyska, engelska, estniska, ungerska, franska och kinesiska.

Inom skönlitteratur har stöd beviljats till böcker som varit framgångsrika och prisbelönta även i Finland, som Neljäntienristeys av Tommi Kinnunen, He eivät tiedä mitä tekevät av Jussi Valtonen och Kissani Jugoslavia av Pajtim Statovci. Fackböcker utgör 11 % av det beviljade stödet. Bland barn- och ungdomsböckerna har mest stöd sökts och beviljats för översättning av Timo Parvelas böcker.

Mer stöd än vanligt har sökts och beviljats för översättning från samiska: särskilt handlar det om översättningar av Inger-Mari Aikio. Årets tema Sameland på Åbo bokmässa kan ha bidragit till denna synlighet – eller åtminstone till att översättningarna från samiska till finska med stöd från FILI också blev fler än vanligt.

Förutom översättningsstöd till förlag har stöd även beviljats till utlandsresor för finländska författare för att gynna försäljningen av en ny översättning samt till provöversättningar som används för att sälja översättningsrättigheter till utlandet. Dessutom delar FILI ut stöd till översättning av litteratur med små upplagor till finska.

Under 2015 har närmare 500 projekt beviljats stöd. 73 % av ansökningarna har beviljats.

www.finlit.fi/fili/sv/stod/

Mer information:
FILI:s informatör Silja Hakulinen (, tfn. 040 5347 526)