Litteraturexportens nya fokus: den engelskspråkiga världen

FILI – Finnish Literature Exchange har vänt blicken mot tiden efter Finnland. Cool.-projektet: det stora projektet med att sälja översättningsrättigheter till den engelskspråkiga världen.

Utredningen ”Litteraturexportens värde 2011–2015” från 2014 visar att värdet legat kvar på drygt 2 miljoner euro efter att ha stigit till den nivån för ett par år sedan. Siffran innefattar rättigheter sålda av finländska förlag och agenturer. Dessutom bidrar utländska agenters försäljning av finländska verk, som inte ingår i utredningen, till det verkliga värdet.

Efter att Finnland. Cool. – Finland som temaland på bokmässan i Frankfurt överträffade alla förväntningar har intresset för finländsk litteratur utomlands varit större än någonsin tidigare.

Under förberedelserna för temalandsåret på bokmässan i Frankfurt togs ett stort kliv framåt i försäljningen av översättningsrättigheter. Den tyskspråkiga marknaden har fungerat som en port till andra språkområden och skapat stort intresse även på den svåra engelskspråkiga marknaden, som FILI riktar sitt fokus mot i sitt stora projekt för de närmaste tre åren. Den engelskspråkiga marknaden är omfattande och en utmärkt kanal till andra områden.

I USA och Storbritannien inriktar vi oss på förlagen, på utbildning av nya översättare och promotionarbete för utgivna översättningar i samarbete med lokala partner.

FILI kommer även i fortsättningen att fungera som förmedlare av professionella kontakter: vi deltar på mässor för yrkesverksamma inom bokbranschen och bjuder in utländska förläggare till Finland för att bekanta sig med den finländska litteraturen. Vi erbjuder även en hemvist för översättare av Finlands litteratur och en av våra viktiga uppgifter är att hitta fler översättare till olika språkområden.

Mer information:
FILI:s direktör Leena Majander tfn. +358 (0)50 529 2906,

+358 (0)50 529 2906,

Bara på finska: Kirjallisuusviennin arvo 2011-2015 -selvitys / vuoden 2014 raportti