Finländska förlag

FILI stöttar finländska förlag och agenturer i litteraturexporten bl.a. genom stödprogram och genom att skapa och upprätthålla internationella kontakter.

FILI:s stödprogram för finländska förläggare

Finländska förlag kan söka översättningsstöd att översätta utländskt litteratur till finska och via den nordiska stödprogrammet att översätta finlandssvenska litteratur till finska.

Finländska (och utländska) förlag och agenturer kan söka provöversättningsstöd för bokens försäljningsarbet.

Läs om FILI:s stöd

Mera information om FILI:s stöd: Johanna Pitkänen


Editors’ Week-besök

Vi ordnar ”Editors’ Weeks”, dvs. Finlandsbesök för utländska förlag för att de ska kunna bekanta sig med litteratur och kultur på plats. Besökarna avtalar möten med finländska förlag och agenter. Vi tar också gärna emot tips på utländska förlag som vi kan bjuda in till Finland. Vi ordnar 2–3 besök per år.

Mera information om Editors’ Week: Päivi Haarala