Leena Majander-Reenpää ny chef för FILI

SKS styrelse har valt förläggare Leena Majander-Reenpää till ny chef för FILI – Finnish Literature Exchange. Hon träder i SKS tjänst den 1 juni 2015.

Majander-Reenpää har verkat länge inom bokbranschen. Hon har varit förläggare på bl.a. Otava, WSOY och senast på Bonnier Books, där hon byggt upp nya strukturer för försäljning av översättningsrättigheter och inhämtat omfattande kännedom om den internationella förlagsvärlden. Dessutom innehar hon många förtroendeuppdrag inom branschen.

”Det framgångsrika Finnland. Cool.-projektet på bokmässan i Frankfurt 2014 har inneburit ett sjumilakliv ut i världen för den finländska litteraturen.Det är en bra utgångspunkt för fortsatt långsiktigt arbete”, kommenterar Majander-Reenpää sin utnämning.

FILIs nuvarande chef Iris Schwanck fortsätter sitt uppdrag fram till sin pension i slutet av maj.

FILI är en exportorganisation för Finlands litteratur, som stödjer översättning och utgivning av litteratur till andra språk och främjar kännedomen om finländsk litteratur utomlands.FILI beviljar stipendier och stöd för översättning av finländsk litteratur.FILI ansvarade för det framgångsrika projektet med Finland som temaland på bokmässan i Frankfurt, som fick sin kulmen hösten 2014.