Statens utländska översättarpris till Kadri Jaanits

©Ille Aaviksaar

Statens utländska översättarpris går i år till Kadri Jaanits, som bland annat är känd för sina översättningar av finländsk litteratur till estniska. Priset överräcktes till Jaanits tisdagen den 24 maj av första sekreterare Paavo Kotiaho vid Finlands ambassad i Tallinn.

Kadri Jaanits (född 1976) har översatt barn- och ungdomslitteratur, prosa för vuxna och facklitteratur till estniska. Bland de författare vars verk hon har översatt kan nämnas Laura Ertimo, Salla Simukka, Katja Kettu, Rosa Liksom och Sofi Oksanen. Dessutom har hon översatt bland annat faktaböcker om krigshistoria.

Under de senaste åren har estniskan varit ett av de mest frekventa målspråken för översatt finländsk litteratur, och den finländska litteraturen har inte minst Kadri Jaanits utmärkta översättningar att tacka för sina framgångar i Estland.

Undervisnings- och kulturministeriet har beviljat statens utländska översättarpris sedan 1975. Prissumman är 15 000 euro. Priset delas årligen ut till en meriterad översättare av finländsk litteratur enligt förslag från Centret för litteraturexport FILI:s delegation. 

Mer information och intervjuförfrågningar: Merja Aho, översättningskoordinator, , tfn +358 (0)40 5347 834

Förteckning över tidigare pristagare https://fili.fi/sv/for-oversattare/valtion-ulkomainen-kaantajapalkinto/

Intervju med Kadri Jaanits i FILI:s serie 100 översättare (på finska) https://fili.fi/kaantajille/100-kaantajaa/