Utländsk skönlitteratur på finska

Finska förlag kan söka översättningsstöd för översättning till finska av utländsk litteratur.

Läs mer (på finska)