FILI erbjuder stöd för översättning av utländsk skön- och facklitteratur till finska. Stödet gäller översättarens arvode och söks alltid av förlaget. Stödet kan sökas två gånger per år.

Syftet med detta stöd är att främja översättning och utgivning av utländsk kvalitetslitteratur med små upplagor i Finland. FILIs stödprogram finansieras av undervisnings- och kulturministeriet.

Det beviljade stödet omfattar en del av översättningsarvodet. Förlaget kan även söka stöd från annat håll, men det sammanlagda stödet får inte överstiga översättningsarvodets summa. Andra stöd kan även minska det beviljade stödet från FILI.

Förlag och litteraturtidskrifter kan även söka stöd för översättning av skönlitteratur från samiska till finska.

Stödprogrammet kan även bevilja tryckningsstöd på maximalt 1 000 euro för skönlitteratur i finsk översättning från samiska eller de östersjöfinska språken.

Observera att antalet ansökningar för varje ansökningsomgång är större än vad stödet räcker till. På grund av det stora antalet ansökningar kan inte ens alla bra projekt nödvändigtvis få stöd.

Till ansökan bifogas

  • undertecknat avtal mellan förlaget och översättaren
  • översättarens aktuella meritförteckning som anger översättningserfarenhet inom skön- eller facklitteratur, språkfärdigheter och utbildning.
  • för tryckningsstöd till finsk översättning av skönlitteratur på samiska eller östersjöfinska språk: giltig tryckoffert.

OBS: Översättningsstöd för nordisk litteratur till de inhemska språken kan sökas från våra nordiska systerorganisationer: