Lanseringsstöd

FILI beviljar bidrag till marknadsföring och lansering av nyutkommen eller snart utkommande finländsk litteratur utomlands. Bidraget beviljas endast för att täcka en finländsk författares resekostnader (t.ex. flyg- eller tågbiljetter). Lanseringsstödet täcker inte boendekostnader eller arvode till författaren.

Lanseringsstödets syfte är att främja den översatta bokens försäljning och medieexponering i landet där översättningen ges ut och därigenom öka kännedomen om finländsk litteratur i utlandet.

Lanseringsstödet kan sökas av det utländska förlaget eller av organisationen bakom evenemanget i samarbete med det utländska förlaget. Professionella projekt där författaren erbjuds ett rikt program prioriteras. Ett program och marknadsföringsplan för lanseringsturnén eller evenemanget ska bifogas till ansökan. Stödet ska sökas minst två månader innan evenemanget äger rum.

Den sökande ansvarar för författarens researrangemang. Författaren eller den sökande sörjer för reseförsäkringen. Beviljat stöd utbetalas motsvarande de faktiska kostnaderna när FILI mottagit en specificerad faktura från den sökande med bilagor (kopior av eller kvitton på biljetterna) samt en rapport (medieexponering, publik, bokförsäljning) om evenemanget.

Lanseringsstödet förutsätter att FILI:s logotyp används i allt presentationsmaterial (broschyrer, program, affischer, elektroniska publikationer osv.). Ni får även gärna skicka oss marknadsföringsmaterial om ert evenemang i förväg, exempelvis reklam på er webbplats eller Facebook-sida.

Förutom lanseringsstöd kan FILI i förekommande fall även bevilja stöd åt författarresor som inte innefattar utgivningen av en ny översättning, särskilt i samband med poeters deltagande på poesifestivaler.

Förhandsgranska ansökningsblanketten (pdf)