Tidskriften Books from Finland – nu fem år på Internet

Den engelskspråkiga litteraturtidskriften Books from Finland blev internetbaserad i början av 2009. Tidskriften publicerades som papperstidning 1967–2008.

Läsarantalet har växt långsamt men stadigt: år 2013 hade sidorna 42 000 besökare, vilket var en ökning på 11 procent mot året innan. Antalet läsare på mobila enheter (13 %) fördubblades. Flest läsare fanns i USA, Finland, Tyskland och England. USA:s och Englands andel av läsarna ökade med 29 % och Tysklands – utan tvivel på grund av 2014 års temalandsstatus i Frankfurt – med 53 %. Läsare från 180 länder har besökt webbplatsen. År 2013 var 48 % av läsarna 18–34 år gamla.

På fem år har webbplatsen som uppdateras veckovis publicerat över tusen postningar: recensioner av skön- och facklitteratur, översättningsprov, artiklar, nyheter, essäer och intervjuer.

Texter av tvåhundrafemtio finländska skönlitterära författare, översatta av professionella översättare med engelska som modersmål, finns att läsa på Books from Finlands webbplats. Författarmaterialet från papperstidningen har digitaliserats ända tillbaka till 1976 och kommer att överföras till webben under detta år: hundratals finländska författare blir då tillgängliga för engelskspråkiga läsare.

Tidskriften Books from Finland ges ut av Finska Litteratursällskapet/FILI med stöd från undervisnings- och kulturministeriet. Chefredaktör är Soila Lehtonen som arbetet på tidningen sedan år 1983. Londonreporter är Hildi Hawkins och Web-Editor Leena Lahti. Webbtidningens formgivning är gjord av grafiska designern Timo Numminen.

www.booksfromfinland.fi

Ytterligare information:
chefredaktör Soila Lehtonen, tfn. 040 7301 562,

books_icon_x2

40 finländska författare bekräftade till bokmässan i Frankfurt

Finland är temaland på Frankfurts bokmässa i oktober 2014, men litteraturprogrammet i det tyskspråkiga Europa inleds redan på bokmässan i Leipzig i mars och fortsätter under hela återstoden av året. I FINNLAND. COOL. mässprogrammet i Leipzig uppträder författarna Hanna HauruTuomas Kyrö,Veronica Lassenius, Niina Lehtonen-BraunTomi MäkeläAki Ollikainen, Timo Parvela, Susanne Ringell, Juhani Seppovaara och Seita Vuorela samt serieskaparna Roope Eronen, Aino Sutinen och Ville Tietäväinen. Även översättarna Elina Kritzokat, Helen Moster ja Stefan Moster medverkar på mässan.

Totalt kommer över 100 finländska författare, översättare och moderatorer att uppträda i det tyskspråkiga Europa under temaåret. De representerar barn- och ungdomslitteratur, skön- och facklitteratur, poesi samt seriekonst. Det utkommer kring 140 tyska översättningar av finländsk litteratur (inklusive nya upplagor), när det vanligtvis publiceras ca. 30 titlar årligen.

I Finnland. Cool.-programmet på bokmässan i Frankfurt i oktober uppträder drygt 80 författare, illustratörer och representanter för läromedelssidan av vilka 40 författare nu är bekräftade.

Urvalskriterierna för 2014 års författargäster är följande:

  1. författaren har en aktuell översättning på tyska som kommer ut i år och ett tyskt förlag som deltar i programplaneringen och kostnaderna (nytryck av tidigare översatta böcker beaktas) eller
  2. författaren deltar i ett projekt med egen finansiering och lokala partner
  3. helheten: litteraturprogrammet för år 2014 lyfter fram olika typer av litteratur, litterära uttrycksformer och språkgrupper på ett jämlikt och mångsidigt sätt.

Utifrån dessa kriterier har följande författare bjudits in till Frankfurt och bekräftat sitt deltagande: Ahava Selja, Airaksinen Timo, Bargum Johan, Halmesvirta Anssi, Hiekkapelto Kati, Hiltunen Pekka, Holmström Johanna, Huovi Hannele, Inkala Jouni, Itkonen Juha, Itäranta Emmi, Jääskeläinen Pasi Ilmari, Kettu Katja, Kivinen Markku, Kyrö Tuomas, Lander Leena, Lehtolainen Leena, Lipasti Roope, Luhtanen Sari, Lundberg Ulla-Lena, Mentula Mooses, Nummi Markus, Oikkonen Miikko, Oksanen Sofi, Parvela Timo, Pulkkinen Riikka, Raittila Hannu, Reittu Ninka, Rönkä Matti, Seppovaara Juhani, Simukka Salla, Sinisalo Johanna, Soininvaara Taavi, Supinen Miina, Teir Philip, Tietäväinen Ville, Tuomainen Antti, Vuorela Seita, Vuorinen Juha, Westö Kjell.

Listan kommer att kompletteras ännu med bl.a. illustratörer och representanter för läromedelssidan.

Mer bakgrundsinformation om litteraturprogrammet finns på FILIs blogg.
Bokmässan i Leipzig är det näst största bokevenemanget i det tyskspråkiga Europa och en välbesökt läsarmässa, medan bokmässan i Frankfurt är en professionell bokmässa och öppen för allmänhet bara under veckoslutet. Finland är temaland på bokmässan i Frankfurt som i år äger rum den 8–12 oktober. Finland och sloganen ”FINNLAND. COOL.” kommer dock att vara väl synliga i det tyskspråkiga Europa redan innan mässan i Frankfurt: litteraturprogrammet lanseras i Leipzig och Finland finns med som tema vid ett flertal andra litteraturevenemang. Satellitprogrammet, som koordineras av Finlands institut i Tyskland, är ett vetenskapligt och samhälleligt seminarieprogram i femton olika städer runt om i det tyskspråkiga Europa och startar också i Leipzig.

Mer information om litteraturprogrammet:
Maria Antas, , tfn. 040-5347 406
och Tiia Strandén, , tfn. 040-5820 975

övriga frågor om Frankfurt-projektet:
Iris Schwanck, , tfn. 040-5080 331