Litteraturexporten fortsätter växa

Bruttoinkomsterna från litteraturexporten 2013 var 2,24 miljoner euro, jämfört med 1,98 miljoner euro år 2012. En stor förändring har inträffat mellan litteraturtyperna, där barn- och ungdomslitteraturen ökat från en dryg tredjedel under de två föregående åren till hela 59 procentenheter. Bland länderna innehar Tyskland fortfarande förstaplaceringen, men även den ansett svåra engelskspråkiga marknaden håller på att öppna sig för den finländska litteraturen.

De nya siffrorna för 2013 från den av FILI och Finlands Förlagsförening beställda utredningen Litteraturexportens värde 2011–15 har kommit. Media Clever som utför utredningen rapporterar en ökning på drygt 13 % jämfört med året innan. Bruttoinkomsterna från litteraturexport, försäljning av översättningsrättigheter, var 2,24 miljoner euro år 2013, mot 1,98 miljoner euro år 2012. Hoppet från 2011 till 2012 var större, med en ökning på nästan 60 %.

Sifforna har inhämtats anonymt från inhemska förlag och agenter och utgörs av realiserade försäljningar. Rättigheter som sålts av utländska agenturer ingår inte i siffrorna, och även inkomster av sålda böcker i utlandet ligger utanför utredningens område. Således är bruttoinkomsterna av litteraturexporten ännu högre än siffrorna som anges här.

En stor förändring har inträffat mellan litteraturtyperna, där barn- och ungdomslitteraturen ökat från en dryg tredjedel under de två föregående åren till hela 59 procentenheter. Skönlitteraturens andel har å sin sida minskat i motsvarande omfattning från hälften till en tredjedel. Facklitteraturens andel har minskat till fem procent från nio procent året innan.

Bland länderna innehar Tyskland fortfarande topplaceringen, men dess relativa andel har minskat med sex procentenheter från 30 till 24. Istället håller den ansett svåra engelskspråkiga marknaden på att öppna sig för finländsk litteratur, dess andel har ökat från 9 procentenheter till 19. Det tredje landet i statistiken är Ryssland och det fjärde är Latinamerika som helhet.

De tyska förlagen satsade mycket på Finland som temaland på bokmässan i Frankfurt, och därför är en minskning inom det tyskspråkiga området att vänta när antalet köpta rättigheter från temalandsåret planar ut. Mässframgångarnas inverkan på den finländska litteraturen återspeglas även på andra språkområden då den tyskspråkiga marknaden öppnar dörrar till andra marknader.

Förläggaren Anna-Riikka Carlson på WSOY berättade på FILIs presskonferens den 4.11.2014 att Finlands temalandsprojekt i Frankfurt följts noggrant i Asien och att betydande affärer har gjorts med exempelvis Japan, Kina och Indien.

Synligheten för Finlands litteratur i tyska medier slog alla tidigare temalandsrekord och slutade på 7 700 medieträffar under perioden oktober 2013–oktober 2014. Tidigare har temaländernas saldo varierat mellan under 2 000 och som mest drygt 5 000. Hela 40 % av medieträffarna behandlade litteratur och författare, 27 % temalandsprojektet och mässpaviljongen mer generellt, en fjärdedel var omnämnanden av temalandsprojektet och 8 % behandlade kulturevenemang i Frankfurt.

Enligt den tyska mediebyrån WBCO:s verkställande direktör Frank Wöllstein har Finlands aldrig tidigare haft så bred synlighet i Tyskland. Skälen till FINNLAND. COOL.-projektets framgångar ser Wöllstein i FILI:s tidigt inledda mediearbete: tyska journalister har haft möjlighet att träffa ett otal finländska författare och tid att bekanta sig med vår litteratur. Den enkla presentationen av litteraturen och projektet gjorde dem lockande. Samtidigt bjöd Frankfurts konstinstitutioner på en mångsidig meny av finländsk kultur som väckte mediernas intresse.

Litteraturen stod i centrum för projektet FINNLAND. COOL., även kommunikationen fokuserade på detta och det gav utdelning. Utan de tyska mediernas uppriktiga intresse för vår litteratur hade den stora uppmärksamheten från medierna dock inte varit möjlig. Synligheten i medierna har stor betydelse för FINNLAND. COOL.-projektets målsättningar, för synligheten för finländsk litteratur och dess tyska översättningar för en stor publik ökar böckernas försäljning och påverkar de tyska förlagens benägenhet att satsa på finländsk litteratur även i fortsättningen.

Mer information: FILIs direktör Iris Schwanck, tfn. +358 (0)40 5080 331,  och FILIs informatör Silja Hakulinen, tfn. +358 (0)40 5347 526,

FINNLAND. COOL.-paviljongen på bokmässan i Frankfurt (c) FILI / Katja Maria Nyman

Personalnyheter från FILI

Maria Antas, chef för litteraturprogrammet för FINNLAND. COOL., lämnar FILI efter 11 år och grundar tillsammans med Susan Bindermann, tidigare delägare i litteraturagentureren hebel & bindermann och Kristine Listau, tidigare producent bland annat för litteraturevenemang i Frankfurt am Main, den 1 december en ny agentur.

”Agentur Literatur Antas, Bindermann, Listau” ska ha sitt säte i Berlin och förmedlar både skönlitteratur och faktaböcker till förlag i Tyskland och till den globala marknaden. Maria Antas träder in i agenturen den 1.2.2015  och hon kommer främst att representera finländska och skandinaviska författare för den utländska marknaden.

Statens utländska översättarpris till den tyska översättaren Angela Plöger

Kultur- och bostadsminister Pia Viitanen har i dag vid bokmässan i Frankfurt överräckt statens utländska översättarpris till tyska Angela Plöger.

Angela Plöger (f. 1942 i Danzig) har en lång karriär bakom sig som översättare av finländsk litteratur till tyska. Hon har doktorerat i finska språket vid Hamburgs universitet.

Hennes första översättning var Eeva Kilpis roman Tamara, som utkom på tyska redan 1974. Sedan dess har hon översatt 40 skönlitterära verk samt även bidragit med skönlitterära översättningar till ett stort antal antologier.

Till Plögers senaste översättningar hör Katja Kettus roman Barnmorskan (på tyska Wildauge) samt Sofi Oksanens När duvorna försvann (Als die Tauben verschwanden). Bägge romanerna har väckt stor uppmärksamhet i Tyskland, i synnerhet översättningen av Kettus språkligt utmanande verk har prisats av kritikerna. Plöger har även översatt två av Oksanens tidigare böcker till tyska.

Därtill har Angela Plöger översatt bl.a. sju böcker av Leena Lander, fem verk av Eeva-Kaarina Aronen samt fyra romaner av Anja Snellman.

Plöger har också gjort en betydande insats för att synliggöra den finska samtidsdramatiken utomlands genom att översätta ett tjugotal finska pjäser till tyska. Hon har även översatt en stor mängd fack- och vetenskaplig litteratur.

Undervisnings- och kulturministeriets utländska översättarpris delas i år ut för 40:e gången. Priset på 15 000 euro beviljas ur tipsmedel och tilldelas varje år en meriterad översättare av finländsk litteratur, på förslag av Informationscentralen för Finlands litteratur (FILI). I år delas priset undantagsvis ut på den internationella bokmässan i Frankfurt, där Finland är temaland.

Ytterligare information:
FILI – Finnish Literature Exchange
direktör Iris Schwanck, tfn. +358 40 5080 331
intervjuer: informatör Silja Hakulinen tfn. +358 40 5347 526

FinnlandCool_mg_8781 AngelaPalkinto

AngelaPuhe

 

FILI i Frankfurt

Finland är temaland på bokmässan i Frankfurt, bok- och mediebranschens största evenemang i världen, med slogan FINNLAND. COOL. från 8 till 12 oktober.
Vår kampanjsida: www.finnlandcool.fi
FINNLAND. PROGRAMME. vår mässkatalog
FINNLAND. EVERYWHERE.-karta
FINNLAND. BÜCHER.-publikation (på tyska): böcker som kommer ut på tyska i år
FINNLAND. KULTURPROGRAMM.-publikation (engelska-tyska): kulturevenemang i konstinstitutioner i Frankfurt

Hela mässprogrammet: www.book-fair.com/calendarofevents

Litteraturen i hela sin mångfald i fokus i paviljongen på bokmässan i Frankfurt

Bokmässan i Frankfurt, bok- och mediebranschens största evenemang i världen, inleds med en invigning på tisdag den 7 oktober. Från onsdag till fredag, 8–10.10, är mässan en fackmässa och från fredag till söndag är den öppen för hela familjen. Mässan avslutas på söndag den 12.10, då Finland lämnar vidare sin temalandsstatus till Indonesien.

Finland har förberett sig på sitt temalandsår på bokmässan i Frankfurt genom att bland annat sälja översättningsrättigheter, utbilda översättare och arrangera internationella expertbesök. Nu återstår precis tre veckor till invigningen! Vi har sammanlagt 140 programpunkter i samtliga sex mässhallar på världens största bokevenemang.

Litteraturprogrammet bygger på färska översättningar till tyska och är uppbyggt i samarbete med de tyska förlagen, som förbundit sig att satsa på finländsk litteratur och författare – målet är att öka försäljningen under detta och kommande år.

Cirka sextio av våra författare deltar på mässan, och sjuttio andra specialister – totalt 173 personer ingår i vårt FINNLAND. COOL.-program. Dessutom anländer 60 översättare av Finlands litteratur från olika delar av världen för att delta i ett separat program som är skräddarsytt för översättare. Som Finlands landmärke fungerar den 2 300 kvadratmeter stora mässpaviljongen som designats av elever från Aalto-universitetet.

Tanken med designen av paviljongen är att erbjuda ett utrymme som lyfter fram projektets själ, litteraturen, på många olika sätt och även ger mässdeltagarna möjlighet att delta. Paviljongen är uppdelad i sex olika kretsar, som alla har sin egen programhelhet under de fem dagarna:

  • Cool. Stage., huvudscenen, med 58 samtal
  • Café. Stage., en scen i anslutning till bokkaféet, med 56 programpunkter. Här visas även en naturdokumentär av Petteri Saario.
  • Books on Finland-bokutställningen, som bokmässan i Frankfurt sammanställer varje år. Den innefattar cirka 700 översättningar av finländsk litteratur eller böcker om Finland från olika delar av världen.
  • Brain Poetry, en poesigenerator konstruerad av konstnärskollektivet Brain on Art från Helsingfors, som genererar dikter på tyska och engelska utifrån användarens EEG.
  • Recollected Writings, Minnesanteckningar, som är en interaktiv poesiinstallation eller installationsantologi av konstnärsgruppen IC-98:n och åtta poeter – Kristian Blomberg, Mikael Brygger, Pauliina Haasjoki, Sirpa Kyyrönen, Teemu Manninen, Henriikka Tavi, Olli-Pekka Tennilä och Miia Toivio.
  • BY-barnboksillustrationsutställning, där besökaren möter sagofigurer i en tredimensionell miljö. BY lyfter fram finlandssvenska bildkonstnärer, illustratörer och animatörer: illustratörerna Linda Bondestam, Lena Frölander-Ulf, Maija Hurme, Anna Härmälä, Christel Rönns och Kasper Strömman, bildkonstnären Malin Ahlsved samt animatorerna Veronica Lassenius och Åsa Lucander fokuserar på barn i sitt skapande arbete. (BY presstext)

Programmet innehåller också olika tematiska helheter, alltifrån Tove Jansson-samtal till Östersjön och från Kalevala till utbildning. På kaféscenen finns Design Happy Hour, då en designinstallation uppförs på plats varje dag. Dessutom bevistas mässpaviljongen av Todellisuuden tutkimuskeskus Metatext-projekt, där ”läsandets främlingar” sprider ut sig till olika verksamhetsställen på mässan och ger besökarna verktyg för att hantera texter och läsandets konventioner på ett kreativt sätt.

Finland och sloganen ”Finnland. Cool.” har fått exceptionellt stor spridning på mässan. Utöver det digra mässprogrammet har vi den vanliga förlagsavdelningen för allmän finländsk litteratur, där rekordmånga förlag, 37 stycken, deltar. För första gången är Finlands nationella avdelning uppdelad i två, för läromedelsförlagen deltar med sin egen avdelning Learning Comes from Finland i läromedelshallen. Helsingfors stad deltar i mässan på Agora, den öppna mötesplatsen mellan hallarna under sloganen ”Hallo Helsinki”. De presenterar bl. a. biblioteksbussen som är dekorerad med muminfigurer.

Finlands mässpaviljong Finnland. Cool. invigs efter mässans invigning den 7.10 cirka kl. 18.30. Paviljongen invigs av kultur- och bostadsminister Pia Viitanen och tangoorkestern Unto uppträder.

För mer information om Finnland. Cool.-projektet: Iris Schwanck, FILI, , +358 (0)40 5080 331.

Programkalender på Franfurt bokmässans webbsida
www.book-fair.com/calendarofevents (sökord t.ex. Finnland. Cool.)

Finlands program i mässpaviljongen:
https://fili.fi/wp-content/uploads/2014/09/Suomen-ohjelma-paviljongissa.pdf

Visualisering av FINNLAND. COOL.-mässpaviljongen:

FINNLAND_COOL_1_PHOTO_MATTI_MIKKILA

logot

 

Översättare av finländsk litteratur samlas på bokmässan i Frankfurt – över 60 översättare från hela världen deltar

Som en del av Finlands temalandsprojekt på bokmässan i Frankfurt ordnar FILI ett separat programpaket för översättare av finländsk litteratur.Det är första gången i bokmässans historia som översättarna uppmärksammas ordentligt med eget program.

60 översättare har redan anmält sig till programmet, varav 54 översätter från finska och 6 från finlandssvenska till sammanlagt 16 språk.En tredjedel av deltagarna översätter till tyska.

Under det tre dagar långa översättarprogrammet bekantar sig deltagarna med bokmässan ur den professionella översättarens perspektiv och lär sig mer om översättarens position i litteraturexporten.Världens största evenemang inom bokbranschen är inriktat på försäljning av översättningsrättigheter, vilket är viktigt att sätta sig in i även för översättare, för många av dem agerar ambassadörer för finländsk litteratur i sina hemländer och marknadsför finländsk samtidslitteratur till lokala förlag.

Målet för temaprojektet FINNLAND. COOL. är att permanent lyfta försäljningen av översättningsrättigheter för finländsk litteratur till en högre nivå.Detta är inte möjligt utan yrkeskunniga översättare, som FILI sedan länge arbetat med att utbilda.Under årens lopp har man bland annat ordnat översättarseminarier för nybörjaröversättare, för specialiserade översättare inom olika typer av litteratur och till och med för översättare av samma författare eller samma bok.

Finlands temalandsår till ära delar undervisnings- och kulturministeriet i år undantagsvis ut det utländska översättarpriset på Frankfurts bokmässa. Priset delas i år ut för 40:e gången och uppgår till 15 000 euro. Det ges årligen till en litterär översättare utifrån exportorganisationen för Finlands litteratur FILIs delegations förslag. Mottagaren tillkännages den 8 oktober i Finlands mässpaviljong.

Mer information:
Iris Schwanck, chef för FILI och FINNLAND. COOL.-projektet, +358 (0)40 5080 331,

Republikens president Sauli Niinistö talar på invigningen av bokmässan i Frankfurt

I år är Finland temaland på bokmässan i Frankfurt, världens största evenemang inom bok- och mediabranschen. Invigningen av den fem dagar långa mässan anordnas den 7 oktober och mässan inleds officiellt onsdagen den 8.

Finlands riksdag representeras vid evenemanget av republikens president Sauli Niinistö. President Niinistö talar även på bokmässans invigning. Finlands två andra invigningstalare är redan bekräftade, författaren Sofi Oksanen och utbildningsexperten och pedagogie doktorn Pasi Sahlberg.

Under sitt besök bekantar sig republikens president med bokmässan samt med det pågående finska utställnings- och kulturprogrammet i Frankfurt.

Finlands temalandsprojekt går under sloganen FINNLAND. COOL. och kretsar kring litteratur och läsande samt betydelsen av lärande och utbildning. Sextio finländska författare har redan bekräftat sin medverkan på mässan, och dessutom deltar ett tjugotal andra sakkunniga. Det utkommer över 130 nya översättningar av finländsk litteratur på tyska. Temaprojektet koordineras av litteraturexportorganisationen FILI.

Författaren Sofi Oksanen och utbildningsspecialisten Pasi Sahlberg representerar Finland på invigningen av bokmässan i Frankfurt

I år är Finland temaland på bokmässan i Frankfurt, världens största evenemang inom bokbranschen.Invigningen av den fem dagar långa mässan anordnas den 7 oktober och mässan inleds officiellt onsdagen den 8.

Bokmässans temaland har två anföranden inom det litterära området under invigningen, som för Finlands del hålls av författaren Sofi Oksanen och utbildningsspecialisten, pedagogie doktor Pasi Sahlberg. Omkring 2 000 inbjudna gäster deltar i den högtidliga ceremonin.

Sofi Oksanens verk har hittills översatts till totalt 37 språk och hennes senaste bok, När duvorna försvann, utges i år på tyska i översättning av Angela Plöger. Pasi Sahlberg, som är gästprofessor på Harvarduniversitetet, har verkat som experttalare och ambassadör för den finska skolan runt om i världen.

Finlands temalandsprojekt går under sloganen FINNLAND. COOL. och kretsar kring litteratur och läsande samt betydelsen av lärande och utbildning. För första gången har temalandet en tvådelad nationell avdelning då även vår läromedelsexpertis deltar i en egen hall. Sextio finländska författare har redan bekräftat sin medverkan på mässan, och dessutom deltar ett tjugotal andra sakkunniga.

Mer information:

FILIs och FINNLAND. COOL.-projektets chef Iris Schwanck, tfn +358 (0)40 5080 331,

Ansökningar till FILI:s översättarresidens

FILI erbjuder utländska översättare av finländsk litteratur ett residensprogram. Residenset är beläget på den historiska fästningsön Sveaborg, ett UNESCO-världsarv som pryder inloppet till Helsingfors. FILI hyr residenset av förvaltarorganisationen Helsinki International Artist Programme.

FILIs residensprogram har grundats för att stötta översättningsarbetet för yrkesöversättare bosatta i utlandet. Programmet står för resor, logi i HIAP-gästrummet samt ett stipendium (250 euro/arbetsvecka). Efter residensperioden skriver översättaren en rapport om sin vistelse. Nästa tre veckors residensperiod är från den 1 mars till den 22 mars 2015.

Residenset söks med en öppen ansökan med bifogad arbetsplan och översättarens meritförteckning.  Ansökningstiden är 15 maj – 13 juni 2014. Besluten fattas inom juni månad. Ansökningarna kan skickas till med rubrik “Översättarresidens på Sveaborg”.

Ytterligare information:

Finland är cool även med sin mässpaviljong i Frankfurt

Utbildning är en central del av Finlands strategi som temaland på bokmässan i Frankfurt 2014, och detta budskap vill man även omsätta i handling i genomförandet av projektet. Det visuella profilen för FINNLAND. COOL.-projektet är framtagen av tre studenter i grafisk design på Aalto-universitetet, Jinhee Kim, Anssi Kokkonen och Tommi Leskinen. Finlands 2 300 kvadratmeter stora mässpaviljong designas i sin tur av tre magisterstudenter i lokal- och möbeldesign på samma universitet: Natalia Baczyńska Kimberley, Nina Kosonen och Matti Mikkilä.

Paviljongens design är inspirerad av sloganen FINNLAND. COOL.: ambitionen har varit att skapa ett lugnt första intryck som gradvis öppnar sig för besökaren ju närmare bekantskap hon stiftar med det och rör sig i utrymmet. Stämningen har enligt trion bakom designen inspirerats av det finska bibliotekets värderingar, människoorientering och jämställdhet. Paviljongen består av sex cirklar som avslöjar sitt innehåll, sin stämning och sina överraskningar först när man träder in i dem. Utställningarna, scenen med läktare och kaféet är alla uppbyggda i anslutning till sin egen cirkel. De arkitektoniska och monumentala cirklarna är lätta till konstruktionen och ser ut att sväva i rummet. Deras rena former och ljusa färg skapar en stillsam miljö för utställningen verkliga innehåll.

→ Visualiseringar av mässpaviljongen (pdf, 358 kb)

Paviljongen fylls av finskt litteraturprogram under bokmässan i Frankfurt den 8–12.10.2014. Finlands litteraturprogram i det tyskspråkiga Europa börjar redan på bokmässan i Leipzig nästa vecka och fortsätter under hela återstoden av året. Hittills bjuder sammanlagt 22 olika litteraturevenemang på finskt litteraturprogram, av vilka bokmässan i Frankfurt givetvis är det största. Över 40 finländska författare har hittills bekräftat sin medverkan på mässan. Bara i Frankfurt kommer omkring 80 finländare att uppträda.

Bekräftade samarbetspartner till Finnland. Cool.-projektet är Stora Enso, Artek och LähiTapiola.

”Som Europas ledande producent av bokpapper vill Stora Enso genom sin medverkan visa sin tro på den tryckta boken och läsandets betydelse. Samarbetet har en särskild betydelse, för på senare tid har man talat mycket om den tryckta bokens ställning”, säger marknadsföringschef Katariina Tanner på Stora Ensos division Printing and Reading. Stora Enso har en lång historia inom tillverkning av bokpapper och jag tror att den trycka boken har en ställning även på framtidens litterära fält”, fortsätter hon.

Mer information och intervjuförfrågningar:
Informatör Silja Hakulinen / FILI, 040-534 7526,