Statens utländska översättarpris till norska Turid Farbregd

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen har idag överlämnat statens utländska översättarpris till norska Turid Farbregd.

Turid Farbregd Bild: Dorota Osinska

Turid Farbregd
Bild: Dorota Osinska

Översättaren, filosofie kandidaten Turid Farbregd har översatt finsk litteratur till norska i flera decennier. Hennes översättningsvärv har dock fått en helt ny intensitet på 2010-talet och hon har publicerat flera översättningar per år, bland annat av Sofi Oksanen, Antti Tuomainen och Pajtim Statovci. Turid Farbregd har gjort dessa våra samtida författare tillgängliga för norska läsare och visat sin mångsidighet i översättningar av såväl historiska romaner som deckare och dramatik.

Böckerna har hittat sin publik och nått framgångar i Norge. Översättningen av Katja KettusKätilö” (”Jordmora”) tilldelades Kritikerpriset för bästa översättning, den första norska upplagan av Tommi KinnunensNeljäntienristeys” (”Der fire veier møtes”) såldes slut på ett ögonblick och i recensionen av Juha Itkonen skrev en norsk tidning att den finska litteraturen just nu upplever en guldålder.

Turid Farbregd (f. 1941) har bott i Finland sedan 1970. Hon kom då som lektor i norska till Helsingfors universitet. Farbregd är även författare till flera ordböcker, de största av dem en finsk-norsk-finsk ordbok som publicerades i mitten av 1970-talet och en finsk-norsk ordbok i början av 1990-talet.

Antalet finska verk som har översatts till norska har varit beundransvärt högt under detta decennium och det är inte minst Turid Farbregds förtjänst. Utöver att hon själv har översatt, har hon också varit mentor för nästa översättargeneration: lockat nya översättare till branschen, invigt dem i yrkeshemligheter, delat med sig av viktiga kontakter.

För närvarande översätter Farbregd Katja Kettus ”Yöperhonen” samt Tommi Kinnunens ”Lopotti” som båda kommer till de norska bokhandlarna nästa år.

”Översättning är ju storhetsvansinne,” konstaterar Farbregd själv om sitt yrke och säger att hon gläder sig över att finsk litteratur har börjat slå igenom också internationellt. ”En mycket viktig aspekt i detta är att hitta och utbilda översättare.”

Undervisnings- och kulturministeriet har delat ut priset sedan 1975. Priset uppgår till 15 000 euro och delas årligen ut till en välmeriterad översättare av finländsk litteratur utifrån förslag från FILI – Center för litteraturexport.

Närmare information och intervjuer:
FILI – Center för litteraturexport
informatör Silja Hakulinen, tfn +358 40 534 7526

Turid Farbregd:
Bild (c) Dorota Osinska
CV (PDF)

Helsingfors bokmässa 27–30.10.2016

Temat för årets upplaga av Helsingfors bokmässa är nordisk litteratur.

FILI:s program under mässdagarna är mer omfattande än tidigare år. Program med anknytning till litterär översättning finns på olika scener där samtal förs om nordisk barnlitteratur samt översättning av språk och kultur till olika språk. Dessutom delas statens utländska översättarpris ut.

Torsdag 27.10
12.00–12.30 Katri Vala-scenen
Kepler62. Författarna Timo Parvela och Bjørn Sortland. Moderator Outi Menna.
15.00–15.30 Katri Vala-scenen
Översättarna som litterära förmedlare. Samtal om översättningen av romanen Kissani Jugoslavia (Min katt Jugoslavien) av Pajtim Statovci. Olga Huotari (ungerska), Claire Saint-Germain (franska). Moderator Leena Majander-Reenpää.
Fredag 28.10
11.30–12.00 Katri Vala-scenen
Nordisk barnlitteratur ur översättarens perspektiv. Översättarna Jenny Johannessen, Jonas Rasmussen och John Swedenmark. Moderator Tiia Strandén.
12.30–13.00 Bokcaféet
Översättarna som kulturförmedlare. Översättare från finska till danska diskuterar översättning av litteratur och kultur. Birgita Bonde Hansen, Siri Nordborg Møller, René Semberlund Jensen.


För första gången har FILI program enbart för översättare och översättning i en särskild ”Översättarlounge”. Översättarloungens (Sal 207) program:

Torsdag 27.10
9.30–11.30 Nordiska översättare av barnlitteratur diskuterar aktuella frågor. Ett mer detaljerat program publiceras senare. Språk: de skandinaviska språken och engelska.

Fredag 28.10
9.00–10.00 Kom och träffa FILI:s personal! Här har du möjlighet att ställa frågor om exempelvis FILI:s stöd.
10.00–11.00 Föreläsning: Aktuellt i prosalitteraturen.
Författaren och journalisten Karo Hämäläinen. Språk: finska.
11.00–12.00 Föreläsning: Aktuellt inom finlandssvensk litteratur.
Redaktör Marit Lindqvist. Språk: svenska.
12.30–13.15 Klättring på renässansberget – Montaignes essäer
Renja Salminen, översättare av Michel de Montaignes essäer, och hennes förlagsredaktör Saara Pääkkönen intervjuas av Alice Martin. Arrangörer SKTL och FILI. Språk: finska.
13.30–14.30 Föreläsning: Aktuellt i barnlitteraturen.
Verkställande direktör Paula Halkola, Finlands barnboksinstitut. Språk: finska.
14.30–15.30 Fackboknedslag: aktuella fackböcker med anknytning till finska språket och finländsk litteratur. Språk: finska.

Anmäl dig till översättarloungens föreläsningar:
http://mailer.gruppo.fi/h/r/BD6527D9FD806DA4

Litteraturexportens marknadsvärde fortsatt högt

Värdet på den finländska litteraturexporten ökade med 8 % under förra året jämfört med föregående år och nådde 2,34 miljoner euro, ett nytt rekord.

Två år efter att Finland var temaland på bokmässan i Frankfurt kan man konstatera att satsningarna har fortsatt ge resultat även efter att projektet avslutades. Den största bruttoinkomstökningen i litteraturexporten skedde mellan 2011 och 2012, då tillväxten var hela 57 %. Efter det har nivån förblivit densamma, drygt två miljoner euro. Förra året slogs ett nytt rekord med 2,34 miljoner euro.

Dessa siffror framgår av en utredning som mätt den finländska litteraturexportens värde åren 2011–2015. Utredningen är den första i sitt slag och är utförd av Media Clever på uppdrag av FILI – Center för litteraturexport och Finlands Förlagsförening.

Utredningen har mätt inkomsterna från försäljning av översättningsrättigheter för finländska böcker till utlandet. Siffrorna kommer från finländska förlag och rättighetsförsäljare. Det verkliga värdet höjs ytterligare av utländska agenters försäljning av finländska verk, som inte mäts i utredningen.

Bland litteraturtyperna avlöser skönlitteraturen och barn- och ungdomslitteraturen varandra på toppen. I förra årets resultat ligger skönlitteraturen etta med 49 procent medan facklitteraturen för första gången knipit andraplatsen med 31 procent. Av litteraturexportens destinationsländer har Tyskland förblivit betydande år efter år och det engelskspråkiga marknadsområdet (USA och Storbritannien) klättrat till andraplaceringen.

Finland var temaland på världens största bokmässa i Frankfurt 2014. Ett av det femåriga projektets huvudmål var att lyfta Finlands litteraturexport till en högre stadigvarande nivå. Projektet finansierades av bl.a. undervisnings- och kulturministeriet och arbets- och näringsministeriet, samordningen sköttes av FILI – Center för litteraturexport.

Slutrapporten för utredningen Värdet av Finlands litteraturexport 2011–2015 publicerades i oktober 2016. Utredningen gjordes med stöd av UKM.

Mer information
FILI:s stf. direktör Tiia Strandén
tfn. +358 (0)40 5820 975

Värdet av Finlands litteraturexport 2011–2015 | slutrapport (OBS: enbart på finska, svensk översättning färdig i början av november)

Residensöversättarna utvalda

FILI:s nästa översättarresidens är i mars 2017. Till residenset har valts ut Mattias Huss (från Sverige) och Jesper Klint Kistorp (från Danmark). Huss översätter Elina Hirvonens roman och Kistorp är Kjell Westös översättare.

Platsen för nästa års residens är Villa Djurgården i Helsingfors.