Översättare av finländsk litteratur samlas på bokmässan i Frankfurt – över 60 översättare från hela världen deltar

Som en del av Finlands temalandsprojekt på bokmässan i Frankfurt ordnar FILI ett separat programpaket för översättare av finländsk litteratur.Det är första gången i bokmässans historia som översättarna uppmärksammas ordentligt med eget program.

60 översättare har redan anmält sig till programmet, varav 54 översätter från finska och 6 från finlandssvenska till sammanlagt 16 språk.En tredjedel av deltagarna översätter till tyska.

Under det tre dagar långa översättarprogrammet bekantar sig deltagarna med bokmässan ur den professionella översättarens perspektiv och lär sig mer om översättarens position i litteraturexporten.Världens största evenemang inom bokbranschen är inriktat på försäljning av översättningsrättigheter, vilket är viktigt att sätta sig in i även för översättare, för många av dem agerar ambassadörer för finländsk litteratur i sina hemländer och marknadsför finländsk samtidslitteratur till lokala förlag.

Målet för temaprojektet FINNLAND. COOL. är att permanent lyfta försäljningen av översättningsrättigheter för finländsk litteratur till en högre nivå.Detta är inte möjligt utan yrkeskunniga översättare, som FILI sedan länge arbetat med att utbilda.Under årens lopp har man bland annat ordnat översättarseminarier för nybörjaröversättare, för specialiserade översättare inom olika typer av litteratur och till och med för översättare av samma författare eller samma bok.

Finlands temalandsår till ära delar undervisnings- och kulturministeriet i år undantagsvis ut det utländska översättarpriset på Frankfurts bokmässa. Priset delas i år ut för 40:e gången och uppgår till 15 000 euro. Det ges årligen till en litterär översättare utifrån exportorganisationen för Finlands litteratur FILIs delegations förslag. Mottagaren tillkännages den 8 oktober i Finlands mässpaviljong.

Mer information:
Iris Schwanck, chef för FILI och FINNLAND. COOL.-projektet, +358 (0)40 5080 331,

Republikens president Sauli Niinistö talar på invigningen av bokmässan i Frankfurt

I år är Finland temaland på bokmässan i Frankfurt, världens största evenemang inom bok- och mediabranschen. Invigningen av den fem dagar långa mässan anordnas den 7 oktober och mässan inleds officiellt onsdagen den 8.

Finlands riksdag representeras vid evenemanget av republikens president Sauli Niinistö. President Niinistö talar även på bokmässans invigning. Finlands två andra invigningstalare är redan bekräftade, författaren Sofi Oksanen och utbildningsexperten och pedagogie doktorn Pasi Sahlberg.

Under sitt besök bekantar sig republikens president med bokmässan samt med det pågående finska utställnings- och kulturprogrammet i Frankfurt.

Finlands temalandsprojekt går under sloganen FINNLAND. COOL. och kretsar kring litteratur och läsande samt betydelsen av lärande och utbildning. Sextio finländska författare har redan bekräftat sin medverkan på mässan, och dessutom deltar ett tjugotal andra sakkunniga. Det utkommer över 130 nya översättningar av finländsk litteratur på tyska. Temaprojektet koordineras av litteraturexportorganisationen FILI.

Författaren Sofi Oksanen och utbildningsspecialisten Pasi Sahlberg representerar Finland på invigningen av bokmässan i Frankfurt

I år är Finland temaland på bokmässan i Frankfurt, världens största evenemang inom bokbranschen.Invigningen av den fem dagar långa mässan anordnas den 7 oktober och mässan inleds officiellt onsdagen den 8.

Bokmässans temaland har två anföranden inom det litterära området under invigningen, som för Finlands del hålls av författaren Sofi Oksanen och utbildningsspecialisten, pedagogie doktor Pasi Sahlberg. Omkring 2 000 inbjudna gäster deltar i den högtidliga ceremonin.

Sofi Oksanens verk har hittills översatts till totalt 37 språk och hennes senaste bok, När duvorna försvann, utges i år på tyska i översättning av Angela Plöger. Pasi Sahlberg, som är gästprofessor på Harvarduniversitetet, har verkat som experttalare och ambassadör för den finska skolan runt om i världen.

Finlands temalandsprojekt går under sloganen FINNLAND. COOL. och kretsar kring litteratur och läsande samt betydelsen av lärande och utbildning. För första gången har temalandet en tvådelad nationell avdelning då även vår läromedelsexpertis deltar i en egen hall. Sextio finländska författare har redan bekräftat sin medverkan på mässan, och dessutom deltar ett tjugotal andra sakkunniga.

Mer information:

FILIs och FINNLAND. COOL.-projektets chef Iris Schwanck, tfn +358 (0)40 5080 331,

Finland är cool även med sin mässpaviljong i Frankfurt

Utbildning är en central del av Finlands strategi som temaland på bokmässan i Frankfurt 2014, och detta budskap vill man även omsätta i handling i genomförandet av projektet. Det visuella profilen för FINNLAND. COOL.-projektet är framtagen av tre studenter i grafisk design på Aalto-universitetet, Jinhee Kim, Anssi Kokkonen och Tommi Leskinen. Finlands 2 300 kvadratmeter stora mässpaviljong designas i sin tur av tre magisterstudenter i lokal- och möbeldesign på samma universitet: Natalia Baczyńska Kimberley, Nina Kosonen och Matti Mikkilä.

Paviljongens design är inspirerad av sloganen FINNLAND. COOL.: ambitionen har varit att skapa ett lugnt första intryck som gradvis öppnar sig för besökaren ju närmare bekantskap hon stiftar med det och rör sig i utrymmet. Stämningen har enligt trion bakom designen inspirerats av det finska bibliotekets värderingar, människoorientering och jämställdhet. Paviljongen består av sex cirklar som avslöjar sitt innehåll, sin stämning och sina överraskningar först när man träder in i dem. Utställningarna, scenen med läktare och kaféet är alla uppbyggda i anslutning till sin egen cirkel. De arkitektoniska och monumentala cirklarna är lätta till konstruktionen och ser ut att sväva i rummet. Deras rena former och ljusa färg skapar en stillsam miljö för utställningen verkliga innehåll.

→ Visualiseringar av mässpaviljongen (pdf, 358 kb)

Paviljongen fylls av finskt litteraturprogram under bokmässan i Frankfurt den 8–12.10.2014. Finlands litteraturprogram i det tyskspråkiga Europa börjar redan på bokmässan i Leipzig nästa vecka och fortsätter under hela återstoden av året. Hittills bjuder sammanlagt 22 olika litteraturevenemang på finskt litteraturprogram, av vilka bokmässan i Frankfurt givetvis är det största. Över 40 finländska författare har hittills bekräftat sin medverkan på mässan. Bara i Frankfurt kommer omkring 80 finländare att uppträda.

Bekräftade samarbetspartner till Finnland. Cool.-projektet är Stora Enso, Artek och LähiTapiola.

”Som Europas ledande producent av bokpapper vill Stora Enso genom sin medverkan visa sin tro på den tryckta boken och läsandets betydelse. Samarbetet har en särskild betydelse, för på senare tid har man talat mycket om den tryckta bokens ställning”, säger marknadsföringschef Katariina Tanner på Stora Ensos division Printing and Reading. Stora Enso har en lång historia inom tillverkning av bokpapper och jag tror att den trycka boken har en ställning även på framtidens litterära fält”, fortsätter hon.

Mer information och intervjuförfrågningar:
Informatör Silja Hakulinen / FILI, 040-534 7526,

Tidskriften Books from Finland – nu fem år på Internet

Den engelskspråkiga litteraturtidskriften Books from Finland blev internetbaserad i början av 2009. Tidskriften publicerades som papperstidning 1967–2008.

Läsarantalet har växt långsamt men stadigt: år 2013 hade sidorna 42 000 besökare, vilket var en ökning på 11 procent mot året innan. Antalet läsare på mobila enheter (13 %) fördubblades. Flest läsare fanns i USA, Finland, Tyskland och England. USA:s och Englands andel av läsarna ökade med 29 % och Tysklands – utan tvivel på grund av 2014 års temalandsstatus i Frankfurt – med 53 %. Läsare från 180 länder har besökt webbplatsen. År 2013 var 48 % av läsarna 18–34 år gamla.

På fem år har webbplatsen som uppdateras veckovis publicerat över tusen postningar: recensioner av skön- och facklitteratur, översättningsprov, artiklar, nyheter, essäer och intervjuer.

Texter av tvåhundrafemtio finländska skönlitterära författare, översatta av professionella översättare med engelska som modersmål, finns att läsa på Books from Finlands webbplats. Författarmaterialet från papperstidningen har digitaliserats ända tillbaka till 1976 och kommer att överföras till webben under detta år: hundratals finländska författare blir då tillgängliga för engelskspråkiga läsare.

Tidskriften Books from Finland ges ut av Finska Litteratursällskapet/FILI med stöd från undervisnings- och kulturministeriet. Chefredaktör är Soila Lehtonen som arbetet på tidningen sedan år 1983. Londonreporter är Hildi Hawkins och Web-Editor Leena Lahti. Webbtidningens formgivning är gjord av grafiska designern Timo Numminen.

www.booksfromfinland.fi

Ytterligare information:
chefredaktör Soila Lehtonen, tfn. 040 7301 562,

books_icon_x2

40 finländska författare bekräftade till bokmässan i Frankfurt

Finland är temaland på Frankfurts bokmässa i oktober 2014, men litteraturprogrammet i det tyskspråkiga Europa inleds redan på bokmässan i Leipzig i mars och fortsätter under hela återstoden av året. I FINNLAND. COOL. mässprogrammet i Leipzig uppträder författarna Hanna HauruTuomas Kyrö,Veronica Lassenius, Niina Lehtonen-BraunTomi MäkeläAki Ollikainen, Timo Parvela, Susanne Ringell, Juhani Seppovaara och Seita Vuorela samt serieskaparna Roope Eronen, Aino Sutinen och Ville Tietäväinen. Även översättarna Elina Kritzokat, Helen Moster ja Stefan Moster medverkar på mässan.

Totalt kommer över 100 finländska författare, översättare och moderatorer att uppträda i det tyskspråkiga Europa under temaåret. De representerar barn- och ungdomslitteratur, skön- och facklitteratur, poesi samt seriekonst. Det utkommer kring 140 tyska översättningar av finländsk litteratur (inklusive nya upplagor), när det vanligtvis publiceras ca. 30 titlar årligen.

I Finnland. Cool.-programmet på bokmässan i Frankfurt i oktober uppträder drygt 80 författare, illustratörer och representanter för läromedelssidan av vilka 40 författare nu är bekräftade.

Urvalskriterierna för 2014 års författargäster är följande:

  1. författaren har en aktuell översättning på tyska som kommer ut i år och ett tyskt förlag som deltar i programplaneringen och kostnaderna (nytryck av tidigare översatta böcker beaktas) eller
  2. författaren deltar i ett projekt med egen finansiering och lokala partner
  3. helheten: litteraturprogrammet för år 2014 lyfter fram olika typer av litteratur, litterära uttrycksformer och språkgrupper på ett jämlikt och mångsidigt sätt.

Utifrån dessa kriterier har följande författare bjudits in till Frankfurt och bekräftat sitt deltagande: Ahava Selja, Airaksinen Timo, Bargum Johan, Halmesvirta Anssi, Hiekkapelto Kati, Hiltunen Pekka, Holmström Johanna, Huovi Hannele, Inkala Jouni, Itkonen Juha, Itäranta Emmi, Jääskeläinen Pasi Ilmari, Kettu Katja, Kivinen Markku, Kyrö Tuomas, Lander Leena, Lehtolainen Leena, Lipasti Roope, Luhtanen Sari, Lundberg Ulla-Lena, Mentula Mooses, Nummi Markus, Oikkonen Miikko, Oksanen Sofi, Parvela Timo, Pulkkinen Riikka, Raittila Hannu, Reittu Ninka, Rönkä Matti, Seppovaara Juhani, Simukka Salla, Sinisalo Johanna, Soininvaara Taavi, Supinen Miina, Teir Philip, Tietäväinen Ville, Tuomainen Antti, Vuorela Seita, Vuorinen Juha, Westö Kjell.

Listan kommer att kompletteras ännu med bl.a. illustratörer och representanter för läromedelssidan.

Mer bakgrundsinformation om litteraturprogrammet finns på FILIs blogg.
Bokmässan i Leipzig är det näst största bokevenemanget i det tyskspråkiga Europa och en välbesökt läsarmässa, medan bokmässan i Frankfurt är en professionell bokmässa och öppen för allmänhet bara under veckoslutet. Finland är temaland på bokmässan i Frankfurt som i år äger rum den 8–12 oktober. Finland och sloganen ”FINNLAND. COOL.” kommer dock att vara väl synliga i det tyskspråkiga Europa redan innan mässan i Frankfurt: litteraturprogrammet lanseras i Leipzig och Finland finns med som tema vid ett flertal andra litteraturevenemang. Satellitprogrammet, som koordineras av Finlands institut i Tyskland, är ett vetenskapligt och samhälleligt seminarieprogram i femton olika städer runt om i det tyskspråkiga Europa och startar också i Leipzig.

Mer information om litteraturprogrammet:
Maria Antas, , tfn. 040-5347 406
och Tiia Strandén, , tfn. 040-5820 975

övriga frågor om Frankfurt-projektet:
Iris Schwanck, , tfn. 040-5080 331

 

Learning comes from Finland– även finländsk läromedelsexpertis deltar på bokmässan i Frankfurt 2014

År 2014 är Finland temaland för världens största evenemang i bokbranschen, bokmässan i Frankfurt. Temalandsprojektet ”Finnland.Cool.” kommunicerar den finska berättelsen om betydelsen av läsande, lärande och utbildning samt om möjligheten till en jämlik tillgång till detta.

”Finländarnas största rikedom ligger inte i skogar eller gruvor, även om de givetvis också behövs. Finländarnas största rikedom består i bildning, hög kunskapsnivå, läsförståelse och i förmågan att tillgodogöra sig information.”

Med dessa ord sammanfattade kulturminister Paavo Arhinmäki grunden till Finlands know-how på Frankfurts bokmässa 2013. Ministern definierade vår utbildning som en grundpelare för den finska jämställdheten och demokratin: Nästan alla barn och unga deltar i en enhetlig, högklassig och offentligt finansierad grundskoleutbildning. Yrkeskunniga lärare med en bred och högklassig högskoleutbildning säkerställer en undervisning av hög kvalitet. Ministern motiverar vårt lilla lands framgångar med satsningarna på utbildning och lärande.

Lärande och utbildning i centrum

”För första gången i Frankfurts bokmässas långa historia sträcker sig temalandets nationella avdelning över två hallar och omfattar såväl allmän utgivning som utgivning av läromedel”, berättar Iris Schwanck, chef för FILI som koordinerar Frankfurt 2014-projektet.

Finländsk utbildningskompetens är en framgångssaga som bekräftas i globala undersökningar. De finländska lärarna tillhör de bästa i världen, och det sömlösa samarbetet för skolans utveckling, från den högsta statsmakten hela vägen till eleven, är en viktig faktor för Finlands framgångar inom lärande. Frankfurt 2014-projektet ger en samlad och bred presentation av finländsk undervisnings- och läromedelskompetens för internationella specialister inom lärande och utbildning. Det strategiska målet är att öka Finlands export av lärandelösningar. Även mässpaviljongen och projektets grafiska profil har genomförts som ett studerandeprojekt i samarbete med Aalto-universitetet.

Temaprojektet koordineras av litteraturexportorganisationen FILI. För läromedelsdelenLearning comes from Finland ansvarar Finlands Förlagsförenings läromedelsarbetsgrupp, som fått separat finansiering för ändamålet från undervisnings- och kulturministeriets utbildnings- och vetenskapspolitiska avdelning.

FILI koordinerar Finlands största kulturexportprojekt, vars program skapas i samarbete med finländska förläggare och andra litteraturexperter samt med berörda ministerier och aktörer inom kulturområdet. Tack vare sin temalandsstatus får Finlands litteratur och lärandelösningar gott om uppmärksamhet såväl på mässan som i tyska och internationella medier under hela året.

Mer information:

Iris Schwanck / FILI – Finnish Literature Exchange, tfn 040 5080 331,

Teuvo Sankila / Finlands Förlagsförenings läromedelsarbetsgrupp, tfn 050 3737474,

FILI – Finnish Literature Exchange är en expert- och exportorganisation, som stöder översättning, tryckning och utgivning av litteratur. FILI främjar även kännedomen om Finlands litteratur i utlandet. www.finlit.fi/fili

Pressmeddelande: Exporten av finländsk litteratur ökar – siffrorna talar för sig själva

Värdet av litteraturexporten utrett för första gången: försäljningen av översättningsrättigheter ökade med närmare 60 % mellan 2011 och 2012.

Värdet av den finländska litteraturexporten mäts för första gången i en utredning initierad av FILI – Finnish Literature Exchange (export- och specialistorganisationen för finländsk litteratur), och Finlands Förlagsförening rf. Utredningen genomförs av Media Clever och kommer att omfatta åren 2011–2015. > Läs mer

Finnland. Cool. i rampljuset på bokmässan i Frankfurt

Bokmässan i Frankfurt, bokvärldens allra största evenemang, arrangeras den 9-13 oktober. Nästa år kommer Finland att vara temaland, under slagordet ”Finnland. Cool.”  Blickarna kommer att dras till oss redan under årets mässa. Vi ordnar vår första officiella presskonferens på Aleksis Kivi-dagen, den finska litteraturens dag, den 10 oktober. Där presenterar vi innehållet och strategierna i Finlands temaprojekt för utländska medier. Presskonferensen öppnas av kulturminister Paavo Arhinmäki.

På mässans avslutningsdag, söndagen den 13 oktober, arrangeras en s.k. vaktombytesceremoni i den brasilianska paviljongen där årets temaland Brasilien ger över sin temalandsstatus till Finland. > Läs mer